Zadeva T-6/06: Tožba, vložena 13. januarja 2006 — Mopro-Nord GmbH proti Komisiji