Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4827 – Rio Tinto/Alcan) Besedilo velja za EGP