Zadeva T-223/07 P: Pritožba, ki jo je 27. junija 2007 vložil Michel Thierry zoper sklep, ki ga je 16. aprila 2007 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-82/05, Thierry proti Komisiji