Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem (KOM(2005)0131 - 8479/2005 - C6-0197/2005 - 2005/0031(CNS))