Odločba Komisije z dne 09/10/2006 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.4383 - APHL / PERMIRA / CLESSIDRA / SISAL) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)