Državne pomoči – Francija — Državna pomoč C 1/2005 (prej N 426/2004) – Pomoč za prestrukturiranje za EUROMOTEURS — Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES (Besedilo velja za EGP)