Pisno vprašanje E-5572/06 vlaga Erik Meijer (GUE/NGL) za Komisijo. Dvojne pristojbine nizozemskih prebivalcev obmejnih nemških občin, ki plačujejo davke Nizozemski, za radio in televizijo