/* */

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1403/2004, 30. juuli 2004, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. august 2004