Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5288 – GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP