Uredba Komisije (ES) št. 1163/2006 z dne 28. julija 2006 o določanju najnižje prodajne cene masla za 46. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999