Uredba Komisije (ES) št. 1819/2005 z dne 8. novembra 2005 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, za proračunsko leto 2006