Uredba Komisije (ES) št. 204/2006 z dne 6. februarja 2006 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 in o spremembi Odločbe Komisije 2000/115/ES v zvezi z organizacijo raziskovanja Skupnosti o strukturi kmetijskih gospodarstev v letu 2007