Γραπτή ερώτηση αριθ. 3141/85 του κ. Luc Beyer de Ryke προς την Επιτροπή Θέμα: Ενισχύσεις στη βιομηχανία χαλυβουργίας