Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5364 – Iberia/Vueling/Clickair) Besedilo velja za EGP