Pisno vprašanje E-1803/06 vlaga Mario Borghezio (IND/DEM) za Svet. Preganjanje koptskih kristjanov v Egiptu