Zadeva C-396/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 21. septembra 2006 — Eivind F. Kramme proti SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S