Predlog uredba Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 1907/90 glede odstopanja pri pranju jajc