Uredba Komisije (ES) št. 1123/2006 z dne 20. julija 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006