Skriftlig fråga E-3300/05 från Frederika Brepoels (PPE-DE) till kommissionen. Fri rörlighet för personer och invandrarpolitik