Mål T-601/20: Talan väckt den 29 september 2020 – Tirrenia di navigazione mot kommissionen