Zadeva T-6/07: Tožba, vložena 2. januarja 2007 — Galderma proti UUNT — Lelas (Nanolat)