Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020