Zadeva T-693/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. marca 2021 – Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (KERRYMAID) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije KERRYMAID – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije Kerrygold – Relativni razlog za zavrnitev – Geografsko ime – Prevladujoči element – Miren soobstoj – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Časovna uporaba zakona)