Odločba Komisije z dne 10/03/2009 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.5426 - DASSAULT AVIATION / TSA / THALES) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)