KIRJALLINEN KYSYMYS P-0195/00 esittäjä(t): Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) komissiolle. Trooppisen puulajin käyttö Schwedtissä (Saksa) toteutettavassa Interreg-hankkeessa.