Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5434 – Ryanair/Aer Lingus II) Besedilo velja za EGP