Uredba Komisije (ES) št. 1235/2004 z dne 5. julija 2004 o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozne pravice, vloženim v skladu z Uredbo (ES) št. 1081/1999 o uvozu bikov, krav in telic nekaterih alpskih in gorskih pasem