Pisno vprašanje E-6499/08 vlaga Jim Higgins (PPE-DE) za Komisijo. Označevanje živil