Pisno vprašanje E-5237/06 vlaga Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) za Svet. Delovni čas v Združenem kraljestvu