Pogodba o Ustavi za Evropo - Protokoli in priloge - Priloga II — Čezmorske dežele in ozemlja, za katere se uporabljajo določbe IV.  naslova III.  dela Ustave