Pisno vprašanje E-4441/07 vlaga Paul van Buitenen (Verts/ALE) za Komisijo. Nakazilo denarnih sredstev palestinskih državnih organov milici Hamas