Pisno vprašanje E-4176/06 vlaga Antolín Sánchez Presedo (PSE) za Komisijo. Trajnost agroživilskega sektorja na mednarodni ravni