Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. oktobra 2005 v zadevi C-505/04: Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2001/19/ES — Vzajemno priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi — Medicinska sestra, zobozdravnik, veterinar, babica, arhitekt, farmacevt in zdravnik — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku — Gibraltar)