Pisno vprašanje P-3811/05 vlaga Mairead McGuinness (PPE-DE) za Komisijo. Uporaba davka na dodano vrednost (DDV) na elektronske transakcije