Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o elektronskem zapisovanju in poročanju o ribolovnih aktivnostih ter o daljinskem zaznavanju (KOM(2004)0724 - C6-0187/2004 - 2004/0252(CNS))