Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o poslovnem potencialu zlasti malih in srednje velikih podjetij (lizbonska strategija)