Pisno vprašanje E-4638/05 vlagajo Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Fausto Bertinotti (GUE/NGL), Roberto Musacchio (GUE/NGL), Luisa Morgantini (GUE/NGL) in Giusto Catania (GUE/NGL) za Komisijo. Os Torino-Lyon in pretepanje poslancev Evropskega parlamenta in ljudi iz Val di Susa na mirnih demonstracijah s strani italijanske policije