Zadeva C-614/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. julija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski gradski sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Atanasa Ognyanova (Predhodno odločanje — Člen 267 PDEU — Člen 94 Poslovnika Sodišča — Vsebina predloga za sprejetje predhodne odločbe — Nacionalno pravilo, ki določa izločitev predložitvenega sodišča, ker je v predlogu za sprejetje predhodne odločbe podalo začasno stališče s tem, da je navedlo dejanski in pravni okvir — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 47, drugi odstavek, in 48(1))