Razpis za zbiranje predlogov za leto 2009 v okviru delovnega programa Sodelovanje sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti