Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. decembra 2006. # Administration de l'enregistrement et des domaines proti Eurodental Sàrl. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour d'appel - Luksemburg. # Šesta direktiva DDV - Oprostitve - Členi 13(A)(1)(e), 17(3)(b) in člen 28c(A)(a) - Pravica do odbitka - Izdelava in popravilo zobne protetike - Transakcije znotraj Skupnosti v primerjavi s transakcijami, ki so oproščene na ozemlju države članice - Učinki odstopajoče in prehodne ureditve predvidene v členu 28(3)(a), v povezavi s Prilogo E, točka 2 - Načelo davčne nevtralnosti - Delna uskladitev DDV. # Zadeva C-240/05. TITJUR Eurodental