2005/235/ES: Odločba Komisije z dne 15. marca 2005 o razveljavitvi Odločbe 2002/626/ES o odobritvi načrta za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v departmajih Moselle in Meurthe-et-Moselle, ki ga je predložila Francija (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 595) (Besedilo velja za EGP).