Pisno vprašanje E-1861/04 Karla von Wogaua (PPE-DE) za Komisijo. Francoska obveznost v zvezi s prijavo prenosov denarja