Pisno vprašanje P-3155/06 vlaga Margrietus van den Berg (PSE) za Komisijo. Pravna država na Hrvaškem