A Bizottság (EU) 2020/2083 végrehajtási rendelete (2020. december 14.) a magas patogenitású madárinfluenza kapcsán a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének a Japánra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)