Verordening (EEG) nr. 1337/85 van de Commissie van 22 mei 1985 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van ruwe suiker voor de negenentwintigste deelinschrijving in het kader van de permanente hoofdinschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2383/84