Kommissionens forordning (EØF) nr. 1337/85 af 22. maj 1985 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af råsukker, i forbindelse med den 29. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 2383/84