Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. marca 2006.#Matratzen Concord AG proti Hukla Germany SA.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Audiencia Provincial de Barcelona - Španija.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Člen 3(1)(b) in (c) Direktive 89/104/EGS - Razlogi za zavrnitev registracije - Člena 28 ES in 30 ES - Prost pretok blaga - Ukrepi z enakim učinkom - Utemeljitev - Varstvo industrijske in gospodarske lastnine - Nacionalna besedna znamka, registrirana v državi članici - Znamka, sestavljena iz besede, ki je privzeta iz jezika druge države članice, v kateri je ta brez slehernega razlikovalnega učinka in/ali je opisna za proizvode, za katere je bila znamka registrirana.#Zadeva C-421/04. Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. marca 2006.