Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 października 2006 r.#Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rebublice Włoskiej.#Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 92/100/EWG - Prawa pokrewne prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej - Prawo publicznego użyczenia - Brak transpozycji w wyznaczonym terminie.#Sprawa C-198/05. Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 października 2006 r.