Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Léger - 12. februarja 2004.