Uredba Komisije (ES) št. 1474/2000 z dne 10. julija 2000 o določitvi znižanih zneskov kmetijskih komponent in dodatnih dajatev, ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu določenega blaga, ki ga zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93 v okviru začasnega sporazuma med Evropsko unijo in Izraelom, v Skupnost